Algemene verkoopvoorwaarden op

WWW.THE-HUNTING-SHOP.COM en in de winkel in Yvoir

1. Preambule

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) worden uitsluitend gesloten tussen de handelaar https://www.the-hunting-shop.com/nl/ of de winkel van Yvoir die behoort tot de vennootschap Laurent Duvivier S.R.L., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 39, rue du Tricointe - 5530 Yvoir en ingeschreven bij de bank Carrefour des Entreprises onder nummer 0459.964.892 (hierna "THS", "THS", "THS", "THS" en "THS" genoemd)We"of"de partijen") en elke persoon die de website https://www.the-hunting-shop.com/nl/ of de winkel van Yvoir bezoekt of er een aankoop doet (hierna "de klant"Gebruiker", "U" of "de partijen").

De partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend wordt beheerst door deze AV, die beschikbaar zijn op de websitehttps://www.the-hunting-shop.com/nl/.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, zodat het noodzakelijk is ze voor elk bezoek aan de site https://www.the-hunting-shop.com/nl/ (hierna de "Site" genoemd) opnieuw te lezen. Deze wijzigingen zijn uitvoerbaar vanaf het moment dat zij online worden gezet en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten overeenkomsten. Elke aankoop op de Site wordt beheerst door de AV die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Wij gaan ervan uit dat u door uw bestelling te valideren, onze AV zonder voorbehoud aanvaardt na ze gelezen te hebben.De onderhavige AV bepalen tenslotte de voorwaarden tussen THS en de Gebruiker.Zij regelen de verschillende stappen die moeten worden gevolgd om een aankoop te doen op deze site.

Als u vragen heeft over een online aankoop, kunt u ons bereiken op +32(0)475519822 van maandag tot vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur.

Door de Site te bezoeken of aankopen te doen in de Yvoir shop, verklaart u dat u 18 jaar oud bent en handelingsbekwaam om een aankoop te doen en verbindt u zich ertoe de AV te respecteren.

2. Productinformatie

Wij streven ernaar de op de site verkochte producten met de grootste zorg te beschrijven en te presenteren door informatie over de essentiële kenmerken van de producten online te zetten, met name door middel van technische beschrijvingen van onze leveranciers en foto's ter illustratie van de producten. Alle afbeeldingen ter illustratie van de producten worden alleen gebruikt om de beschrijving ervan te verbeteren en zijn niet contractueel. Bovendien kunnen er ondanks al onze voorzorgsmaatregelen fouten zijn opgetreden, waarvoor wij in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

Sommige van onze producten zijn vrij verkrijgbaar, maar zijn uitsluitend bestemd voor gebruik buiten de Europese Unie.Dit betekent dat het u vrij staat dit soort apparaten of producten te kopen en te bezitten, maar dat u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik ervan. Het enkele feit dat u dit type apparaat of product op onze site bestelt, impliceert dat u volledig op de hoogte bent van de voorwaarden voor invoer, doorvoer, bezit en gebruik van deze apparaten of producten in het land van bestemming of doorvoer.

Onze producten kunnen door iedereen met internettoegang worden bekeken en gekocht. Daarom verzenden wij artikelen in de hele Europese Unie en exporteren wij artikelen buiten de Europese Unie. Bepaalde wetten betreffende de aankoop, de verkoop, het bezit of het gebruik van onze producten zijn specifiek voor elk land van bestemming.Door uw bestelling te valideren, verklaart u dat u volledig op de hoogte bent van de specifieke wetgeving van uw land van aankoop, doorvoer, gebruik of bestemming van de goederen. Daarom erkent u dat u verantwoordelijk bent voor elk direct of indirect gevolg van uw aankoop.

3. De prijzen

De op de Site vermelde verkoopprijzen zijn in euro en zijn inclusief alle in België geldende belastingen, maar exclusief leveringskosten. De eventuele leveringskosten worden aan de Gebruiker meegedeeld bij de selectie van zijn producten en worden hem aan het einde van de bestelling gefactureerd bovenop de prijs van de gekozen producten.

De gebruiker kan ervoor kiezen om de prijzen van producten op de site in andere valuta weer te geven, maar wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in het gebruikte omrekeningssysteem, d.w.z. voor het eventuele verschil tussen het totaalbedrag van uw bestelling in de gekozen valuta en het bedrag in euro's.

Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe om de actuele prijzen toe te passen die op de Site vermeld staan op het moment van uw bestelling.

Wij informeren u dat in geval van weergave van een foutieve prijs, duidelijk belachelijk (lage prijs), ongeacht de reden (computerfout, handmatige fout, technische fout...), de bestelling zal worden geannuleerd, zelfs in geval van initiële validatie.

Het bedrag van elk product en het totale bedrag dat de gebruiker voor de aankoop van de producten moet betalen, worden op een scherm weergegeven voordat de bestelling en de betaling definitief worden gevalideerd.

4. Beschikbaarheid

Wij zullen uw bestelling uitvoeren zolang de voorraad strekt.Deze beschikbaarheid wordt echter slechts ter indicatie gegeven, aangezien de producten verkocht kunnen zijn tussen het moment van de bestelling door de Gebruiker en de validatie van deze bestelling.

In het geval dat een van de bestelde producten niet beschikbaar is in onze voorraden, verbinden wij ons ertoe u binnen de 15 dagen na de datum van uw bestelling per e-mail te contacteren om u hiervan op de hoogte te brengen en u de termijn aan te geven waarbinnen dit product eventueel aan u zou kunnen worden geleverd.

Als sommige van de bestelde producten tijdelijk niet beschikbaar zijn, sturen wij u de beschikbare producten toe en bieden wij u aan de producten die ontbreken in uw bestelling toe te sturen zodra ze weer beschikbaar zijn.Als de beschikbaarheidstijd te lang is of als we het product niet meer kunnen traceren, betalen we het product terug.

5. Een bestelling plaatsen

U kunt uw bestelling plaatsen:

- 24 uur per dag, 7 dagen per week via onze website:https://www.the-hunting-shop.com/nl/of per post naarinfo@the-hunting-shop.com

- van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur in de winkel van Yvoir, telefonisch op +32 82 69 81 23

Als u vragen heeft over een online aankoop, kunt u ons bereiken op +32(0)475519822 van maandag tot vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur.

Het online verstrekken van het creditcardnummer en de definitieve validatie van de bestelling door de Gebruiker gelden als bewijs van het geheel van de bestelling. Deze validatie staat gelijk aan een handtekening en aanvaarding van alle handelingen die de Gebruiker op de Site verricht.

De bestelling zelf, door de Gebruiker, vormt echter geen verkoopovereenkomst en de producten blijven eigendom van THS zolang de prijs niet volledig en definitief is betaald (goederen, kosten, transport...).Niettemin gaat het risico van de goederen over zodra de goederen ons magazijn verlaten en aan onze vervoerder worden overhandigd.

Wij behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren indien er een eerder geschil gaande is.

6. Betaling

Wij accepteren betalingen:

- via Bancontact, gewone bankkaarten, via de beveiligde sites van PayPal of Stripe

- met een kredietkaart (Visa, MasterCard, ...) via de beveiligde sites van PayPal of Stripe

- Betaling in termijnen met Alma

Betaling in termijnen/uitgestelde betaling is mogelijk via onze partner Alma. De veiligheid van de betalingen wordt gewaarborgd door Alma en haar dienstverleners. Alle betalingen worden beschermd door 3D Secure.

Bedrag van de aankopen

  • P2X: Alleen aankopen tussen 100En 2000In aanmerking komen voor betaling met Alma.
  • P3X: Alleen aankopen tussen 100En 2000In aanmerking komen voor betaling met Alma.
  • P4X: Alleen aankopen tussen 100En 2000In aanmerking komen voor betaling met Alma.

Vergoedingen

Door betaling in termijnen bij Alma betaalt de Klant alleen de volgende bijkomende kosten:

  • P2X: 0,78% per transactie
  • P3X: 1,57% per transactie
  • P4X: 2,34% per transactie

Alma is een telepaymentmanager en geeft een elektronisch certificaat af dat wordt gebruikt als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie overeenkomstig de

bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Annulering

Elke beëindiging van de AV tussen de verkoper en de klant heeft de beëindiging van de AV tussen Alma en de klant tot gevolg.

Houd er rekening mee dat:

- er worden geen rembourszendingen gedaan.

- betalingen met particuliere of bedrijfscheques worden niet aanvaard.

- er wordt geen uitstel of termijn van betaling verleend, tenzij THS uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaalt.

- sommige landen of bestemmingen zijn onderworpen aan invoerrechten, douanekosten, toepassing van lokale btw of andere belastingen en heffingen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich vóór de bestelling te informeren over de verschillende bijkomende kosten die volledig voor zijn rekening blijven.

- bij exportverkoop buiten de E.E.G. is 21% BTW verschuldigd en te betalen door de klant op het moment van de bestelling; zodra de klant ons het officiële douanedocument heeft verstrekt waaruit blijkt dat de goederen zijn uitgevoerd en dat de douanerechten in het land van bestemming zijn betaald, zullen wij het bedrag van de BTW aan de klant terugbetalen. Dit originele document moet ons binnen maximaal 3 maanden na verzending van de bestelling worden bezorgd.

- overeenkomstig de wet blijven de door ons geleverde goederen onze eigendom tot de volledige betaling van de initiële factuur en de eventuele kosten ten gevolge van niet tijdige betaling. Dit omvat bijvoorbeeld alle incassokosten, zoals de kosten van ingebrekestelling, kosten van kennisgeving door een deurwaarder, achterstandsrente, juridische kosten, enz.

7. Levering

Levering is alleen mogelijk als het leveringsadres correct is; de gevolgen van een mislukte levering als gevolg van een gedeeltelijk onvolledig of onjuist adres blijven volledig voor rekening van de klant.

De producten worden verzonden naar het bij de bestelling opgegeven leveringsadres (persoonlijk, professioneel of ander adres).Wij leveren niet aan postbussen.

Pakketten worden over het algemeen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden.Welke verzendmethode u ook kiest, wij geven u zo snel mogelijk een link om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw aankopen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen, en de verzendkosten zullen voor elk van hen gelden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.

De pakketten zijn oversized en beschermd.

De op de Site gekochte producten worden door bpost geleverd in vier gebieden:

in BelgiëDoor Taxipost Secur

in de omringende landen (1)Door Kilopost International

in de rest van de Europese Unie (2)Door Kilopost International

in de rest van Europa (3)Door Kilopost International

(1) Duitsland, Frankrijk (behalve Dom-Tom), Groothertogdom Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

(2) Azoren, Bulgarije, Canarische eilanden, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Madeira, Malta, Manx, Monaco, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.

(3) Albanië, Andorra, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Canarische Eilanden, Kroatië, Faeröer, Georgië, Gibraltar, Guernsey, IJsland, Jersey, Liechtenstein, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Rusland, Sint Maarten, Servië, Zwitserland, Turkije, Oekraïne, Vaticaanstad.

Wanneer het artikel op het moment van uw bestelling "In voorraad" wordt aangegeven, is de termijn tussen het plaatsen van de bestelling en de datum van eerste aanbieding van de vervoerder op de vastgestelde plaats de som van 2 elementen:

1. de verzendtijd (over het algemeen maximaal 48 uur) = validatie van uw betaling + voorbereiding van uw bestelling + ophalen van het pakket/de pakketten door de vervoerder

2. de levertijd van uw pakket door de vervoerder van uw keuze.U wordt van het begin van deze periode op de hoogte gesteld zodra u de e-mail "Bestelling verzenden" ontvangt.

Deze tijden worden aangegeven in werkdagen en kunnen worden geraadpleegd op de website van de vervoerder, waarvan het adres te vinden is op onze pagina "Levering".De levertijd kan korter zijn dan de geadverteerde tijd.

Wij stellen alles in het werk om de leveringstermijnen na te leven, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van laattijdige levering of verlies van het pakket veroorzaakt door een derde partij bij het contract, of door uw toedoen, of door een onvoorziene en onoverkomelijke oorzaak die een geval van overmacht vormt.

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering, kan de vervoerder kosteloos een tweede levering uitvoeren (afhankelijk van de leveringsdienst in het land van bestemming van het pakket).

Indien het pakket niet kon worden geleverd, wordt het gratis ter beschikking gesteld van de klant in het verzendingskantoor van de vervoerder gedurende een periode van 6 tot 14 kalenderdagen, afhankelijk van het land van bestemming van het pakket.

Na deze periode wordt het pakket naar ons teruggestuurd.Wij zullen er dan van uitgaan dat de klant zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend en wij zullen overgaan tot de terugbetaling volgens de voorwaarden vermeld in het punt "herroepingsrecht".De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en worden niet terugbetaald.

De goederen reizen altijd op risico van de ontvanger, die verantwoordelijk is voor het maken van eventuele reserveringen en het uitoefenen van eventuele verhaalsmogelijkheden bij de vervoerder, die als enige verantwoordelijk is. Onze pakketten worden gecontroleerd door onze verzendafdeling en worden intact en in goede staat naar u verzonden.

Bij ontvangst van uw bestelling, raden wij u aan de conformiteit van de geleverde producten met uw bestelling te controleren en, indien nodig, op de leveringsbon en in de vorm van handgeschreven voorbehouden, vergezeld van uw handtekening, eventuele onregelmatigheden aan te geven.Onverminderd de toepasselijke wettelijke garanties, raden wij u aan elk voorbehoud betreffende het gebrek aan overeenstemming van de producten op de datum van levering zo snel mogelijk per post te sturen naar I&L Duvivier S.P.R.L., Klantendienst, Rue du Tricointe, 39 - B-5530 Yvoir of per e-mail naarinfo@the-hunting-shop.com.De terugzending van producten kan alleen worden aanvaard voor producten in hun oorspronkelijke staat, d.w.z. met hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing.

Onze transportkosten worden zo nauwkeurig mogelijk berekend, rekening houdend met het gewicht, het volume en de bestemming van de goederen.

Uw bijdrage in de portokosten dekt in de meeste gevallen niet de volledige werkelijke portokosten. Het is mogelijk dat als de door onze website berekende geschatte verzendkosten lager zijn dan de werkelijke aanvaardbare kosten, wij u kunnen vragen het verschil bij te passen. Als u in dat geval niet tevreden bent met de extra kosten, kunt u uw aankoop altijd annuleren.

Indien een pakket niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, dat meerdere dagen in beslag kan nemen (tot 30 dagen).Gedurende deze periode kunnen geen terugbetalingen of retourneringen plaatsvinden.

8. Herroepingsrecht.

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de particuliere consument over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van de online bestelde producten.

Deze clausule geldt niet tussen bedrijven onderling of voor bestellingen die rechtstreeks bij de Yvoir-shop worden geplaatst, hetzij persoonlijk, telefonisch of per e-mail.

Indien de particuliere consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen en zullen wij antwoorden met een retourovereenkomst.Hij/zij dient het/de betreffende artikel(en) zorgvuldig te verpakken, een gedrukt exemplaar van de per e-mail van ons ontvangen retourovereenkomst bij te voegen en deze per pakketpost terug te sturen naar het volgende adres Laurent Duvivier S.R.L., Klantendienst, Rue du Tricointe, 39 - B-5530 Yvoir.

Dit recht van retour kan alleen worden aanvaard voor producten die worden teruggezonden in een staat waarin ze opnieuw kunnen worden verkocht (met hun oorspronkelijke verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) Artikelen die door de Klant onvolledig, beschadigd of vuil worden geretourneerd, worden niet aanvaard.De retourzending wordt beschouwd als een niet-conforme retourzending en wordt niet terugbetaald.

Zodra u uw herroepingsrecht uitoefent, verbinden wij ons ertoe u de volledige prijs van de teruggezonden artikelen, met uitzondering van de oorspronkelijke leveringskosten, binnen een termijn van maximaal 30 dagen contant terug te betalen.

De verzendkosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor audio- en video-opnamen, computersoftware en door de klant niet verzegelde verbruiksgoederen, noch voor op maat gemaakte bestellingen die hebben geleid tot een wijziging van het product (bv. voor de klant op maat gesneden pijlen).

9. Productgaranties

Onze producten zijn gegarandeerd voor normaal gebruik. Geen van onze producten is bedoeld voor professioneel of openbaar gebruik. Het algemene gebruik van al onze producten, ongeacht hun ontwerp, materiaal, gebruik of doel, vereist de grootste voorzichtigheid en valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers ervan. Sommige artikelen kunnen ondetecteerbare gebreken vertonen, en ondanks de grootste zorg die wij besteden aan het opsporen ervan, is het noodzakelijk om de ontwikkeling ervan regelmatig te volgen. In geval van de minste twijfel over de montage, het gebruik of het onderhoud van een product of een voorwerp, is het aan de klant of gebruiker om zijn verzoek of vraag schriftelijk te formuleren neem contact op met onze klantenservice, zodat wij u kunnen informeren over de te nemen stappen voordat u het apparaat of product verder behandelt of gebruikt.

In toepassing van de wettelijke conformiteitsgarantie verbindt THS zich ertoe uw bestelling te leveren in overeenstemming met de gesloten koopovereenkomst en is verantwoordelijk voor eventuele conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering.

Om aan het contract te voldoen, moeten de producten :

1)overeenkomen met de beschrijving op de Site op het moment van uw bestelling;

2)Geschikt zijn voor het gebruik waarvoor de producten van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt of voor elk ander bijzonder gebruik dat de Klant wenst en waarvan hij THS vóór zijn bestelling in kennis zou hebben gesteld en dat deze laatste formeel zou hebben aanvaard;

3)de gebruikelijke kwaliteit en prestaties bieden van een product van hetzelfde type dat een consument redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de aard van het product en de kenmerken die op de Site worden beschreven.

Indien het gebrek aan overeenstemming wordt aangetoond, zal het gebrekkige product zonder kosten voor de klant in overeenstemming worden gebracht.

Wij herinneren u eraan dat deze wettelijke garantie elk gebrek aan overeenstemming dekt dat zich voordoet binnen een periode van 2 jaar vanaf de levering van uw bestelling.

Wat het probleem met uw artikel ook is, wij raden u aan om bij het defecte artikel de garantiekaart te voegen die u bij levering is verstrekt.

Wij herinneren u er ook aan dat de wettelijke garantie in bepaalde gevallen niet of slechts gedeeltelijk van toepassing kan zijn, zoals

- herstel van schade als gevolg van een externe oorzaak (bijvoorbeeld ongeval, schok, bliksem, stroomschommelingen, oxidatie, aanwezigheid van zand, enz;)

- de schuld van de klant, bijvoorbeeld door gebruik of installatie die niet overeenstemt met de specificaties van de fabrikant;

- gebruik dat schadelijk is voor de goede bewaring van het apparaat;

- elk gebrek aan overeenstemming waarvan de klant op de hoogte was op het moment dat hij de bestelling plaatste;

Commerciële garanties van productfabrikanten (productfalen) :

Naast de wettelijke garanties genieten bepaalde producten die op de Site worden verkocht het "fabrikant"De omvang en duur hiervan verschilt per product en merk.

In het algemeen zijn de garanties "fabrikant"niet bedekken:

- vervanging van verbruiksgoederen (bv. batterijen);

- abnormaal of oneigenlijk gebruik van de producten;

- schade veroorzaakt door de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende hersteller;

- schade als gevolg van een externe oorzaak (bv. ongeval, interne of externe schok, bliksem, stroomschommeling, oxidatie, aanwezigheid van zand, enz.)

Wij verzoeken u daarom de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing en de exacte voorwaarden van de eventuele fabrieksgarantie zorgvuldig te raadplegen.

In ieder geval kan THS niet aansprakelijk worden gesteld indien de fabrikant weigert zijn garantie toe te passen om bovengenoemde redenen.

Wanneer de garantie "fabrikantIndien de "no claims"-polis niet van toepassing is, wordt voor de reparatie een prijsopgave van de fabrikant gevraagd. De fabrikant kan u administratiekosten in rekening brengen indien u verzoekt om terugzending van uw product zonder de in de offerte voorgestelde reparaties. U kunt er ook voor kiezen uw product zonder extra kosten op te geven.

U hebt 3 maanden de tijd om de aldus opgestelde schatting te aanvaarden of te weigeren en de verschuldigde bedragen te betalen. Na deze termijn wordt de raming als geweigerd beschouwd en het materiaal afgestaan, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Geen enkel product mag meer dan twee keer na elkaar door onze dienst na verkoop naar de klant worden gestuurd. In geval van mislukking van deze twee zendingen (geweigerd pakket, onmogelijke levering...) wordt het product gedurende 3 maanden ter beschikking van de klant gelaten. Na deze periode wordt de apparatuur als achtergelaten beschouwd en kan THS er van rechtswege over beschikken en overgaan tot vernietiging ervan, zonder dat enige schadevergoeding wordt geëist.

10. Opmerkingen over onze producten

Wij bieden geregistreerde gebruikers van de sitehttps://www.the-hunting-shop.com/nl/de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten over producten die zij hebben gekocht of waarmee zij persoonlijke ervaring hebben.Deze functie is constructief bedoeld.Alle opmerkingen van gebruikers van de site over onze producten worden gecontroleerd en gemodereerd.Indien de commentaren in strijd zijn met de wet en de deontologie (beledigende publiciteit, lasterlijke commentaren, beledigingen, commentaren buiten de context...) behoudt THS zich het recht voor de betreffende mening te weigeren of te wijzigen.

11. Bescherming van persoonsgegevens

De door u verstrekte informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten, en het ontbreken daarvan zal leiden tot annulering van uw bestelling. Door u in te schrijven op de Site, verbindt u zich ertoe ons ware en oprechte informatie over uzelf te verstrekken. Het verstrekken van valse informatie is in strijd met deze AV.THS is de enige eigenaar van de informatie over u.

THS verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, na te leven. Deze wet is toegankelijk op de site :https://privacy.fgov.be.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt u over een permanent recht op toegang tot en rectificatie van alle gegevens die u betreffen.U kunt deze informatie te allen tijde wijzigen via uw account op de site.

THS kan u promotionele e-mails (e-mails) sturen waarin u nieuwe producten, opruimingsaanbiedingen, exclusiviteiten, koopjes, enz. worden aangeboden.U kunt echter te allen tijde verzoeken om niet langer e-mails van ons te ontvangen door te klikken op de link in de voettekst van elke e-mail die wij u sturen.

12.Verantwoordelijkheden

THS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van een van haar contractuele verplichtingen als gevolg van een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht.

Aangezien de beschikbaarheid van de producten wordt vermeld als een indicatie en bijgevolg geen contractueel karakter heeft, kan THS niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van een of meerdere producten.

In geen geval kan THS aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, commercieel verlies, verlies van gegevens of winstderving of enige andere indirecte schade of schade die met name op het moment van het gebruik van de site of van de reserveringsaanvraag van de Gebruiker niet te voorzien was.

Tenslotte kan THS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan het gebruik van het internet (onderbreking, virus ...).

13. Intellectueel eigendom

De volledige inhoud van de Sitehttps://www.the-hunting-shop.com/nl/(illustraties, teksten, labels, merken, afbeeldingen, video's) is eigendom van THS of zijn leveranciers. Voor elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud, op welke wijze en via welk medium dan ook, is voorafgaande toestemming van THS vereist.

THS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schending door een Gebruiker van rechten van derden die voortvloeien uit diens activiteiten op de Site.

14. Integraal

De huidige AV zijn samengesteld uit het geheel van de clausules waaruit zij bestaan. Het feit dat THS zich op een bepaald moment niet beroept op een van de clausules van de huidige AV, kan niet worden beschouwd als een verzaking om zich later op diezelfde clausules te beroepen.

Indien één ervan ongeldig is, blijven de andere clausules geldig.

15. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract waarvoor geen minnelijke schikking is gevonden, wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Namen (België), niettegenstaande meerdere verweerders en/of garantieberoepen, zelfs voor spoedprocedures of bewarende procedures in kort geding of bij verzoekschrift.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password